نواحی درمعرض خطرزخم فشاری دروضعیتهای مختلف بدن

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 کدام قسمت های بدن بیشتردرمعرض خطرزخم های فشاری هستند

قسمتهائی از بدن که نزدیک به سطح بدن ( برجستگی های استخوانی ) قراردارند و بخش هايی که بیشتر در معرض فشار قراردارند ، درمعرض خطر ایجاد زخم های فشاری قراردارند.

 

 

 


دربسترمی توان با استفاده از بالش یا لایه های فوم قسمت های مختلف بدن را طوری محافظت نمود که برروی برجستگی های استخوانی ( قسمتهايي که درآنها استخوان ها نزدیک به سطح پوست هستند ) فشار واردنشود. درحالت خوابیده به پهلو یک بالش بین زانوها قرارداده تا ازتماس پوست پیشگیری شده و جریان خون بین پاها افزایش یابد.
 

****


منبع:مقاله"
نواحی درمعرض خطرزخم فشاری دروضعیت های مختلف بدن" – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان -خرداد ماه 1389 . اقتباس ازسایت: http://lifecenter.ric.org - 2009
 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved