چند  سوال وجواب درمورد مسافرت افرادنخاعی در كشور آمريكا

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


 

سئوال : من یک اتاق مناسب وقابل دسترسی که دارای حمامی با یک دوش متحرک باشد رزرو کردم ، اما وقتی که به آنجا رسیدم ، حتی نمی توانستم داخل حمام شوم . چه کاری باید انجام می دادم؟


پاسخ : پل مورفی سرپرست تالیدومید ومدیردفترمشاوره های مناسب سازی که درزمینه ارائه راه حل ها درسطح بین المللی فعالیت می کند چنین می گوید:" درواقع فقط ازقبل تلفن زدن وگفتن اینکه : من یک اتاق با حمام دارای دوش متحرک می خواهم کافی نیست " . اومی افزاید : بهترین راهی که می توانید اطمینان خاطر داشته باشید این است که از هتل موردنظرتان بخواهید که یکسری عکسهای دیجیتالی اززوایای مختلف حمام برای شما ارسال کند. اگرامکان چنین چیزی ، درهر نوع هتلی وجودنداشته باشد ، بایدیک نفرکه دسترسی به دوربین دارد و قادربه تهیه وارسال یکسری عکس برای شما است راداشته باشید ، تا دقیقا" درمورد آنچه که به دنبالش هستید اطلاع پیداکنید.البته درصورتی که به اینترنت دسترسی ندارید ، می توانید به آنها اعلام کنید که بعدا" عکسها رابه یکی از دوستان شما تحویل دهند .
درهرحال درصورتی که به هتلی رسیدید و متوجه شدید که مطابق با نیازهای شما نیست ، مورفی روش دیگری را مطرح کرده که می تواندبرای شما مفید باشد. اومی گوید:" کاری که می توان انجام داداین است که بگوئید : سایر اتاقهای مناسب سازی شده را که قابل استفاده هستند یا یک اتاق بزرگ معمولی را نیز به شما نشان دهند. دراینصورت شما می توانید به سایراتاقها هم بروید . چنانچه فضای اتاقهای عادی بهترباشد ولی موضوع عرض درآنهامطرح باشد ، می توانید ازآنها درخواست نمائید که مثلا" درحمام را ازمحل لولاهای آن جدا کنند، بطوری که بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشیدکه جداکردن در  ازلولاهای آن می تواند عرض دررا به اندازه دو تا سه اینچ افزایش دهد.


بعضی ازاتاقها دارای صندلی دوش یا نیمکت جابجائی هستند ، بنابراین دراین خصوص پرس وجو کنید ، اما بهترین کار این است که بیشترمواقع چنین وسائلی را به همراه داشته باشد. مورفی می گوید :" مشکل این است که ما کار بزرگی رادر تدوین قوانین مربوط به نحوه ساختارفیزیکی که باید ساخته شوند انجام می دهیم . متاسفانه ما درخصوص این گونه تسهیلات ، آموزش زیادی به افراد نمی دهیم ". درحقیقت هتل ها می خواهند به شما کمک کنند ، اما آنها این اختیار راندارند که نحوه کمک به شما را بدانند. بنابراین به گفته مورفی:" مهم این است که خودتان مسئولیت دسترسی را به عهده بگیرید ".

سئوال: به هنگام سفر، دررابطه با تجهیزات موردنیازبرای تعمیرویلچرچه چیزهائی باید همراه داشته باشم؟


پاسخ : درمسافرت ها ویلچر یا اسکوترمعیوب می تواند باعث نگرانی شما شده ومسافرت شما را تباه کند ، به خصوص که اگر این اتفاق درمکانی دورافتاده رخ بدهد. برخی ازایالت ها یا کشورها خدمات اورژانس رابه صورت 24 ساعته ارائه می کنند . اما مشکل این است که این خدمات لزوما" ملی یا درسطح استانی نیستند ، اما معمولا" دراین ارتباط ، دویا سه باربیشترازخدمات عادی تماس گرفته می شود وزمان انتظار نیزمی تواند قابل توجه باشد

 .
هرچقدرخودتان توانائی بیشتری برای انجام تعمیرات داشته باشید بهتراست . اما در جاده ها فقط انجام تعمیرات جزئی امکان پذیر است . یکی ازمتداولترین کارها تعویض لاستیک است. تیت لانگ ، مدیر "مرکزفروش تجهیزات کمکی برای افرادناتوان" که در سرتاسرکانادا شعبه دارد چنین می گوید:
" اگرمی خواهید یک کیف یدکی برای مسافرت خودتان آماده کنید، توصیه می کنم که یک لاستیک توئی اضافی ، گیره چرخ ، تلمبه باد برقی و دستی همراه داشته باشید". همچنین لازم است که یک کنده چوبی برای بالا نگه داشتن چرخ ازسطح جاده همراه داشته باشید. حمل باتری های اضافی درطول مسافرت مشکل بوده و لازم است درحین پروازبه دقت نگهداری شوند ، به همین دلیل هیچ یک ازمدلهای آنها توصیه نمی شوند .اما می توانید حداقل با اطمینان خاطر از یک باتری شارژشده که مجهزبه آمپرمترباشد، استفاده کنید. اومی گوید :" شنیده ام تنها زمانی که افراد می توانند باتریهای اضافی باخود حمل کنند، موقعی است که اسکوترمورداستفاده آنها ازنوع تا شوبوده ومطمئن نیستندکه بتوانند با یک باتری ، به سفرخودشان ادامه دهند". ازجمله وسائل ساده دیگری که باید درکیف یدکی خود قراردهید، می توان به پیچ ، پره چرخ و آچارهای آلن یا پیچ گوشتی برای محکم کردن آنها اشاره نمود. حساس ترین وشاید بدیهی ترین نکته این است که بدون شارژر، حتی قبل ازشروع مسافرتتان با مشکل مواجه خواهید شد.

سئوال: من درموقع مسافرت نیازبه یک همراه کمکی دارم . چه گزینه هائی وجودداردتا بتوانم هزینه های مسافرت یا سایروسائل راحتی سفرم رادرهواپیما ، قطار ، هتل و غیره کاهش دهم؟ همچنین درصورتی که هزینه های اوازطریق تبصره های medicare پرداخت شود، آیا می توانم همراهم را درسراسرمسیرهای کشورکنارخود داشته باشم؟


پاسخ :خطوط هواپیمائی ایالات متحده درمواقع درخواست تخفیف یا بلیهای رایگان برای همراهان ، معمولا" چیزی رامنظور نمی کنند. هر سه خط مسافربری هواپیمائی این کشور یعنی آمریکن ، ساود وست ، و بزرگترین آنها دلتا ، ازمشتریان مبتلا به ناتوانی وهمراهان آنان بها ی کامل بلیط را درخواست کرده ومعمولا" صندلیهای کنارهم را به آنها ارائه می دهند. شرکت هواپیمائی آلاسکا نیز قیمت کامل را می گیرد. بابی ایگان سخنگوی شرکت هوائی آلاسکا می گوید:" ما هیچ برنامه یا تخفیفی برای مشتریان دچارناتوانی یا همراهان آنان نداریم ، اما همین که آنها وارد فرودگاه می شوند، هرکاری که بتوانیم برای راحتی آنها انجام می دهیم".برخی ازرزروکنندگان ازمسئولان درخواستهائی را دارند اما درنهایت بی نتیجه است . یکی ازکامندان دلتا می گوید:" من همه چیزراکنترل کردم تا دررابطه با تخفیف چیزی پیدا کنم ، اما متاسفانه دراین مورد هیچی پیدانکردم ".

درضمن هردو شرکت مهم هواپیمائی کانادایعنی "کاناداایر" و "وست جت" طرح هائی دارند که اجازه می دهندهمراهان بصورت رایگان پروازکنند.درایرکانادالازم است که پروازداخلی باشد.بااین وجود مشتری های هردوشرکت استثنائا"به منظورتامین هزینه های مربوط به بهسازی فرودگاه بایستی روی بلیط خود مالیات بپردازند. همچنین آنها تغییر همراهان راتا 24 ساعت بصورت رایگان قبول می کنند. درموردپروازهای بین المللی بلیط رایگان وجودندارد،اما ممکن است بتوانید ازیکسری پروازهای تخفیف دار استفاده کنید. همچنین آنها به شما توصیه می کنند که ازطریق تماس تلفنی اطلاعات مربوط به برنامه های کمکی پزشکی را به طورکامل جویا شوید.


یکی ازافراد شرکت وست جت یک برنامه هزینه ای راارائه داده که در آن بیشتر به نیازهایی پرداخته که ضروری تر هستند. افرادمبتلابه ناتوانی و همراهان آنان لازم است فرمی با عنوان گواهی ناتوانی شدید که بوسیله پزشک شخصی فرد ناتوان تائید شده را تکمیل وسپس به فایل پزشکی شرکت وست جت ارسال تا درفهرست رسیدگی قرارگیرد . بلیطهای مجانی فقط به پروازهای داخلی تعلق می گیرد، اما مرسوم نیست که درمورد پروازهای بین المللی میزان کرایه کاهش یابد.


درموردقطار ، شرکتهای ایالات متحده برای کرایه همراهان تخفیف هائی را قائل می شوند . شرکت آم تراک علاوه بر افرادناتوان ، برای همراهان آنان نیز 15 درصد تخفیف ارائه می دهد. برای تعیین واجدشرایط بودن ، افرادناتوان بایستی در سیستم شناسائی حمل ونقل حاضرشده و یادداشت پزشک یا کارت عضویت سازمان مربوط به خود را ارائه نمایند. آنها یک مهار( تسمه) قابل دسترسی رادر فضای پائین برای ثابت کردن ویلچریا اسکوتر ،یک صندلی برای جابجائی و امکانات قابل استفاده برای خواب شما را تامین می کنند.


شرکت راه آهن کانادا برای همراهان کرایه ای را درنظرنمی گیرند، اما این کاررا درقبال ارائه گواهی پزشکی که تاریخ اعتبارآن بیش از 9 ماه نگذشته باشد ونشان دهنده این باشد که ناتوانی متقاضی دائمی است و اینکه آنان ازنظربهداشت فردی ، خوردن وجابجائی ها نیاز به کمک دارند ،انجام می دهند .اخیرا" متقاضیان درخواست دارند جائی بنشینند که نیازی به جابجائی نداشته باشند و بوسیله مهارهای فضا ی پائین یا به صندلی همراهان خود ثابت شوند. ازسوی دیگرآنها تاکید دارند که ابعاد ووزن ویلچر بایستی قبل ازرزرو جا مشخص باشد.

به همین صورت تمام هتل های موجوددرسراسرایالات متحده برای همراهان هیچگونه تخفیفی را درنظر نمی گیرند. اما بطور نمونه اتاقهای مناسب سازی شده نسبت به اتاقهای معمولی هزینه کمتری دارند . میزان فرانشیز (معافیت از پرداخت ) درمورد آن دسته ازکسانی که بطورمستقل هستند ، بستگی به آن هتل خاص دارد. بعضی از هتل ها مثل بست وسترن برای افراد ناتوان یک تخفیف ویژه یا اصطلاحا" AARP قائل می شوند ، اما درواقع این میزان ، به نوع هتل و روزها ی رزرو بستگی دارد. اما به طورکلی درهتل های بزرگ، دستورالعمل خاصی درمورد نحوه محاسبه هزینه های افراد ناتوانی وجودندارد.


هنوزهم دریافت کنندگان خدمات بیمه Medicare به علت مشخص بودن حوزه دقیق آن، ازارائه خدمات بهداشتی در خارج ازمنزل ممانعت می کند. کمکهای موردی بیمه Medicair نیزمعمولا" براساس معافیت ها و یکسری قوانینی که ازایالتی به ایالت دیگر متفاوت است ، ارائه می شود. به همین دلیل افراد استفاده کننده از معافیت های Medicair باید ازطریق ارائه کنندگان آنها کنترل شوند .

سئوال: اگر درحین مسافرت ، داروها دردسترس نباشند یا داروهایم را گم کنم ، چه کاری باید انجام دهم ؟


پاسخ : خیلی بهتراست که پیشاپیش برای جایگزینی داروهای گم شده تدارکات لازم انجام شده باشد . دکتر براون لارنس ، عضو دانشکده داروسازی دانشگاه تنسی توصیه می کند که همیشه لیستی ازداروهای مصرفی خود رابرای استفاده درزمان مسافرت همراه داشته باشید. برای هردارونام دارو ، تعداد تجویزشده آن ، اطلاعات مربوط به تماس با داروخانه ونام پزشک وسایراطلاعات ضروری را درنظربگیرید.


اگربدانید که تصمیم دارید بیشتراززمانی که برای تان دارو تجویز شده به مسافرت خواهیدرفت ، می توانید جلوتربه داروخانه خود مراجعه کرده و داروی بیشتری رابرای مسافرت خوددرخواست کنید . داروخانه مذکور هم با شرکت بیمه تماس خواهدگرفت ودرخواست موجودی بیشتری را برای تامین داروی مودرنیازشما برای آن مدت راخواهد کرد.

اگر مسافرت شما محدود به ایالت خودتان باشد وداروهای تان راگم کنید، فرآیند نسبتا" آسانی وجوددارد. درصورتی که داروهای خودراازداروخانه های زنجیره ای مانند رایت – اید (Rite-Aid) تهیه می کنید،می توانید به نزدیکترین آنها مراجعه کنید . آنها می توانندگزارشی از نسخه های شما را بررسی کرده و درهمان محل دارو را به شما تحویل دهند.

اگربه داروخانه های مستقل بروید، داروخانه مذکورصرفا" با یک داروخانه معمولی تماس خواهد گرفت ،تا نسخه شما را بررسی و آن را تامین کند. آقای براون می گوید: " لازم است که نسخه به یک داروخانه جدید منتقل شده و سپس وقتی که آنها به خانه می روند، داروساز قانونی آنها باید تماس گرفته وآن راعودت دهد". همچنین این کار درمواردی که شما درایالت دیگری هم بسرمی برید ، قابل اجرا است اما فقط بایدمطمئن شویدکه داروی موردنظر درطرح بیمه شما پذیرش می شود.

 البته به خاطرداشته باشید که تا مین داروهای مخدر همیشه کمی مشکل ترازسایرداروها است . براون می گوید: " نسخه های مربوط به اکسی کونتین و سایرداروهای ضددرد همیشه فقط برای یکبارقابل ارائه هستند، بنابراین گرفتن مجدد داروبا آنها تقریبا" غیرممکن است". در این قبیل موارد اگردرایالت خود باشید ،مجبورهستید به پزشک خودمراجعه کنید یا اینکه اگردرایالت دیگری بسر می برید ، بایدیک نسخه ازیک پزشک دیگر تهیه کنید . " پزشک شخصی شما ممکن است بتواند کلینیکی را معرفی کند تا حداقل بتوانید آنها را ازوضعیت خودتان آگاه نمائید، دراین صورت موقعی که پزشک جدیدی هم تماس می گیرد، آنها مانعی ایجاد نمی کنند". همچنین توصیه شده ، درمواردی که ازشما خواسته شده ، گواهی ناتوانی را همراه خودداشته باشید.

براون می گوید:" درایالات دیگرقبل ازانجام هرکاری ، با اعضای مراکز خدماتی مندرج در کارت بیمه خود تماس بگیرید تا متوجه شویدکه قبل ازمراجعه به یک داروخانه محلی یا مراکزاورژانس ، آنها چه کاری می توانند انجام دهند و چه کارهائی را نمی توانند انجام دهند" . درسایر ایالات مجبورهستید که قیمت کامل دارو را پرداخت کنید و سپس وقتی به محل زندگی خودبرگشتید ،شرکت بیمه می تواند هزینه های شما را بازپرداخت نماید. همچنین آنها توصیه می کنند که به نزدیکترین کلینیک یا بیمارستان مراجعه ویک نسخه جدید دریافت کنید.


سئوال : ضرورت داردکه من یکسری ازداروها را به خودم تزریق کنم . آیا می توانم درپروازها به همراه خودم سرنگ داشته باشم ؟ همچنین به چه نحوی می توانم درهواپیما داروهای موردنیازم را خنک نگه دارم . درمورد هتل به چه صورت خواهدبود؟


پاسخ : یکسری شرکتهای هواپیمائی نظیر شرکت ساوت وست یا شرکت آمریکن اجازه می دهند که فردسرنگ های خودرابعدازتامین ایمنی همراه داشته باشد .دریکسری پروازها وقتی دارویی همراه فرد است، حتما" باید دارای بر چسب باشد، بطوری که روی آن به طوراختصاصی ، نام فراورده یا مشخصات کامل مربوط به آن درج شده باشد. همچنین بعضی از شرکتها نیزمانند شرکت دلتا درمورد پرونده پزشکی و " گواهی ناتوانی " ازلحاظ ایمنی یا مسئولیت های خارجی پرس وجو می کنند.

شرکت هواپیمائی آمریکن برای چنین مواردی در داخل هواپیما یخچال ندارند.شرکت دلتا هم به همین صورت. اما شرکت دلتا وبرخی از شرکتهای هواپیمائی جعبه ای را برای سوزنهای مورداستفاده شما درداخل هواپیما درنظرگرفته اند و درصورتی که از مهمانداران پرواز بخواهید ، آنها را با کمال میل دراختیارشما قرارخواهندداد. به جای درنظر گرفتن یک یخچال درهواپیما که دردسترس فرد باشد ، این شرکتها توصیه می کنند که یک محفظه خنک کننده که قابلیت نگهداری در کناروسائل شخصی تان داشته باشد ، همراه خود بیاورید. این کار باعث می شودکه اگر در هتل هم قادربه استفاده ازیخچال نباشید بدون پرداخت هزینه ای مشکل خودراحل کنید . اکثرشرکتهای هواپیمائی ازآویزان نمودن وسائل مربوط به تزریقات داخل وریدی در فضای بالای صندلی فرد جلوگیری می کنند ، چراکه این نگرانی رادارند که این وسائل ممکن است برای ماسک های اکسیژن تعبیه شده مشکل ایجاد کنند.

****


منبع: مقاله " 
چند  سوال وجواب درمورد مسافرت افرادنخاعی در كشور آمريكا  "  تهیه شده به وسیله : - Aaron Broverman-ژولای سال 2010- ترجمه مهندس عباس کاشی (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهريور ماه 1389 . - برگرفته ازسایت : http://newmobility.com

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved