استفاده ازکپسول اکسیژن درمنزل ( اکسیژن درمانی )

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 گاهی اوقات برخی ازافراد ممکن است نیازداشته باشند درمنزل خود ازاکسیژن استفاده نمایند (با دستگاه هوارسان و یا بدون آن). اغلب امکان دارد این موضوع ترسناک به نظربرسد یعنی امکان دارد احساس کنید که شرایط شما بدترشده است یا اینکه ممکن است درخصوص استفاده ازاکسیژن دراماکن عمومی خجالت بکشید ویا به دلیل قابل اشتعال بودن اکسیژن از آن بترسید. اما توجه داشته باشید که نیازی نیست این موضوع برای شما نگران کننده باشد.

اکسیژن درمانی چه کاری انجام می دهد؟


اگرریه های شما مشکل داشته باشد و قادربه اجرای تنفس عمیق نباشید، اکسیژن درمانی می تواند درموارد زیربه شما کمک کند:

- تامین اکسیژن کافی برای بدن به منظور بهبودکارکردآن
- بهبودکیفیت زندگی شما
- بهترشدن وضعیت خواب شبانه


اکسیژن همانندیک دارو(مانند قرص ) درنظرگرفته می شود. بنابراین حتما" بایستی بوسیله پزشک تجویزگردد. موضوع مهم این است که تجهیزات اکسیژن رانبایستی خودسرانه دستکاری وتعویض کرد  ودرصورت داشتن هرگونه نگرانی باید با پزشک خودمشورت نمائید.

برخی ازنکات ایمنی هنگام استفاده ازاکسیژن

- دراتاقی که اکسیژن وجوددارد سیگارنکشید و هیچ گونه شعله بازی (مانند شمع وفندک) نیز نباید وجود داشته باشد .
- ازموادچرب کننده مانند گریس ، روغن و محلول های حاوی الکل روی تجهیزات یا حتی درنزدیکی آنها استفاده نکنید.
- فراورده های نفتی ( ازجمله نوک نمدی قلمهای حاوی جوهرهای ساخته شده ازموادنفتی یا مدادهای ساخته شده از مومهای حاصل ازفراورده های نفتی ) نبایددرنزدیکی اکسیژن مورد استفاده قرار بگیرند.
- ازهرچیزی که می تواند تولیدجرقه کند ( ازجمله اسباب بازی های تولید کننده اصطکاک ، لباسهای ساخته شده ازنخ های مصنوعی که الکتریسیته ساکن تولید می کنند) درمجاورت اکسیژن نباید استفاده نمود.
- دستگاههای براق کننده یا جاروهای برقی که می توانند جرقه تولید کنند ، باید حداقل درفاصله ی سه متری از تجهیزات اکسیژن مورداستفاده قرارگیرند.
- سایروسائل برقی مانند تلویزیون ، چراغ خواب ، بخاری برقی و پنکه باید حداقل سه مترازاکسیزن فاصله داشته باشند.
- بطورمرتب سیلندراکسیژن را کنترل کرده وآن رادریک جای ثابت ( مثلا" موقعی که درخودرو هستید ) قراردهید ،بطوری که احتمال برخورد تصادفی با آن وجودنداشته باشد.

درایالات متحده برای کمک به افراد کوآدری پلژی جهت داشتن تنفس مناسب ومستقل برنامه ای به نام NSW وجوددارد که حمایت های مالی موردنیازرا برای زندگی افرادواجدشرایط درجامعه تامین می کند. برای واجدشرایط بودن دراین برنامه فرد بایستی براثریک عامل مانند ضربه یا غیرضربه ، دچارآسیب سلول های بنیادی مغز یا نخاع شده و مبتلا به کوآدری پلژی شده باشد به طوری که برای تنفس خود بطورشبانه روزی نیازمند کمک باشد وازنظرپزشکی ضایعه اوغیرقابل جبران و وضعیت اوثابت ارزیابی شده باشد. ارجاع به این برنامه ازطریق مراکزخدمات بهداشتی محل زندگی یا بیمارستان انجام خواهدشد.
 

آپنه انسدادی خواب


آپنه خواب عارضه ا ی است که همزمان باافزایش سن و ازدیاد وزن وسایزفرد بیشتردیده می شود. همچنین درافرادی شایعتراست که ضایعه نخاعی آنها درسطوح بالا است و درواقع بعداز سن 40 سالگی بایستی به عنوان بخشی ازموارد کنترل وضعیت سلامتی افرادنخاعی موردتوجه قرارگیرد. به طورکلی کسانی که آپنه خواب درآنها تشخیص داده می شود ، معمولا" به کلینیک های خواب ارجاع داده می شوند.
 

 

****منبع : مقاله " 
استفاده ازکپسول اکسیژن درمنزل ( اکسیژن درمانی ) "– ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1389 . – برگرفته از:
کتاب : How to: Get Step-by-step instructions for common features 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved