عوامل اصلی موثردر اجابت مزاج افرادنخاعی

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 


عوامل اصلی موثردر اجابت مزاج افرادنخاعی

و نکات مهم برای انجام یک اجابت مزاج مناسب:

بطورکلی آموزش روده وکنترل آن درافرادنخاعی مبتلا به مشکل اجابت مزاج حول سه محورزیربرقرارمی گردد:

1- رژیم غذائی :
- استفاده ازرژیم غذائی متعادل ومناسب و غنی ازفیبر
- مصرف مقدارفراوانی مایعات
- استفاده ازیک برنامه تغذیه سالم

2- استفاده ازداروها:


- داروهای خوراکی ، که ملین نامیده می شوند باعث تحریک کولون ، وهمچنین نرم شدن وافزایش حجم مدفوع محسوب شده وعبورآن راآسانترمی کنند.
- داروهای رکتال که بصورت شیاف وتنقیه مورداستفاده قرارمی گیرند، می توانند کولون  راتحریک کرده و با چرب کردن مدفوع عبورآن راآسانترمی کنند.
- برای آشنائی بیشتر با داروهای کمک کننده به اجابت مزاج برگه های اطلاعات داروئی را ملاحظه فرمائید.3- برنامه روزانه و زمان


- داشتن یک برنامه زمان بندی شده روزانه به تنظیم تخلیه روده وکاهش احتمال اجابت مزاج غیرمترقبه کمک خواهدکرد.
- درصورتی که برنامه روزانه خودراتغییرمی دهید، ممکن است هفته ها وقت لازم باشد تا مجددا" بتوانید برنامه زمانی جدیدی را برای خود تنظیم کنید . معمولا" افراددرموقع تغییر برنامه زمانی خود با دفع های غیر منتظره مواجه خواهندشد. نکته مهم این است که بیماردرزمان استفاده از برنامه کنترل روده خود مجددا" بررسیهای لازم رابه عمل آورده ودرتلاش باشد که نسبت به برگشت قدیمی علائم کنترلهای لازم راانجام دهد.


نکات مهم در اجابت مزاج مناسب

- صرف یک میان وعده یا یک نوشیدنی گرم قبل ازاجابت مزاج به تحریک روده ها کمک کرده و باعث حرکت و تخلیه آن می شود ( این کار بااستفاده از یک برنامه صبحگاهی موثرترخواهدبود).
- صاف نشستن روی توالت باعث تاثیربهترنیروی جاذبه شده وبه تخلیه روده کمک می کند.
- ماساژدادن شکم وتنفس نسبتا" عمیق منجربه افزایش حرکات روده می شود.
- فعالیتهای بدنی نیزبه تحریک روده وحرکات آن کمک می کند.
- درصورت استفاده ازتنقیه یا شیاف ،برای کسب نتیجه بهترتوصیه شده است که قبل ازانجام تنقیه یا قراردادن شیاف ، تحریک دستی اسفنکترمقعد انجام شود ( برای اینکارضمن پوشیدن دستکش قسمت انگشت مورد نظر را به خوبی چرب نموده وتا بنددوم به داخل مقعدفروکنید) .این کار بایدحداکثر بین 20 تا 60 ثانیه طول بکشد ونبایستی بیشترازاین مدت ادامه پیداکند.این روش قبل ازتنقیه یا استفاده از شیاف توصیه می شود تا به افزایش راندمان کار کمک نماید.این کار برای مشکلات زیرنیزقابل استفاده است.
 

- اسهال
- یبوست
- خونریزی مقعد
- اتونومیک دیس رفلکسی
- طولانی بودن زمان تخلیه

****


منبع: مقاله : " عوامل اصلی موثردر اجابت مزاج افرادنخاعی " – ترجمه مهندس عباس کاشی - (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان - شهریور ماه 1389 . – برگرفته از:
کتاب : How to: Get Step-by-step instructions for common features
 

 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved