ويلچرهاي جديدي كه مي توانند اميد را درزندگي افرادنخاعي زنده كنند

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 

 

 

زندگي براي افراد داراي ناتواني هاي جسمي مشكل است ، چراكه برخي از آنان بايد براي رفع نيازهاي روزمره خودبه ديگران تكيه كنند. اما درحال حاضر طراحان با همكاري پزشكان درسرتاسر دنيا درتلاشند تا راه حلهائي را در قالب ساخت اندام ها ي مصنوعي يا وسائل كمك حركتي پيدا كنند تا زندگي افراد ناتوان راتاحدامكان بهتركنند. دراين مقاله تعدادي ازجالب ترين ويلچرهاي طراحي شده كه مي توانند بارقه هاي اميد رادرزندگي افرادمبتلا به ناتواني هاي جسمي روشن نمايند ، معرفي مي گردند.

ويلچر با قابليت ايجاد حالت ايستاده

 

 اين ويلچر بوسيله يك استراليائي تباربه نام جيك ادي Jake Eadie)) طراحي گرديده ودرابتدا به عنوان بخشي ازپروژه دانشگاهي سال آخرو به عنوان يك طرح ابتكاري ارائه شد. اما همزمان با آن يك راه حل عملي براي كمك و حمايت ازافراد داراي ناتواني جسمي طراحي شده كه آنها راقادرمي سازد كه به اطراف نيزحركت كرده و كارهاي روزمره خودراانجام دهند. 

ويلچربرقي مدل Movetto px4

 اين ويلچربطورخاص براي افراد مبتلا به ناتواني هاي جسمي طراحي شده است . طراح Movetto px4 ، شخصي به نام Pamela Lindgren مي باشد . اين وسيله يك ويلچركاربردي است كه شبيه به يك Segway حركت مي كند .مضافا" اينكه به عنوان يك صندلي برا ي رانندگي خودرو هم عمل مي كند. افزايش راحتي وقابليت حركتي آن براي انجام فعاليت بدني مواردي هستند كه ساخت آن را به چالش كشيده اند، اين ويلچربرقي نه تنها ازجنبه راحتي و برا ي محيطهاي دوستانه طراحي شده ، بلكه با داشتن كمربند ، ايمني اطمينان بخشي را نيزفراهم مي آورد.

 

ويلچرفيبر- كربن نيمبل ( Nimbl)


 

اين ويلچربراي استفاده درمحيط هاي خانگي و فضاهاي بسته بوسيله Lawrence Kwok طراحي شده ، وويلچري بي نظيراست كه بدون محدوديت حركتي با عث افزايش حوزه دسترسي فرد درمنزل مي گردد. ازمهمترين خصوصيت آن داشتن يك پايه فيبركربني است كه يك بازوي بالابرنده 10 اينچي درخودجاي داده است و داراي چرخهاي موتورداربدون پره و باتري قابل شارژداخلي است ، همچنين اين ويلچر،يك كنترل كننده روي دسته صندلي دارد كه اجازه كنترل دستي به چپ وراست رافراهم مي آورد.

 

صندلي ايكس پروفسوراستيم پانك (Steampunk )

 

 


اين ويلچرتركيبي ازشكل صندلي گهواره اي سال 1875به عنوان "جايگاه استليك " ملكه ويكتوريا با ويلچربرقي پرموبيل سي 300 است كه توسط دانيل والدزطراحي شده است . اين ويلچركه به صندلي ايكس پروفسوراستيم پانك معروف گرديده ، مجهزبه يك سيستم صوتي ديجيتالي ، يك ظرف محتوي عصاره كرانبري ، پردازنده صوتي حساس به زمان حوادث ودستگاه ضددود قابل حمل براي جريان انداختن هواي ساكن وبطوركلي براي افرادمبتلا به اختلالات جسمي ودرحالات مختلف روزمره مي باشد .

 

ويلچر Self-powered

 

 


گروهي ازطراحان كره جنوبي ، شامل مين جووكيم (Min-Goo Kim ) ، يون-جين چانگ ( (Yun-Jin Chang وسو-اون پاركز( (Su-Eun Park s ويلچري را ابداع نمودند كه ضمن افزودن توانائي حركت به زندگي يك فردناتوان ،مي تواندهمزمان با حركت فرددرطول روز كارتوليد وذخيره برق را نيزانجام داده و در شب مسيرخودرا روشن كنند. اين مسئله نه تنها براي استفاده كنندگان آن ايمني خوبي فراهم مي نمايد، بلكه انرژي مثبتي درآنها ايجاد مي كند كه باعث افزايش نشاط زندگي آنان مي گردد.

ويلچربدون پره ي توماس راس ( Thomas Ross)

 

 


طراحي اين ويلچر توسط توماس راس وهمكاري دي و، كوچران Dave Cochrane) ) انجام شده كه ضمن ايجاد حركتي آسان وراحت براي استفاده كنندگان ، داراي يك سيستم هوشمندحركتي مي باشد . درواقع اين ويلچرمجهزبه يك دستگاه روان كننده حركت است كه در قسمت پشتي آن قرارگرفته است .همچنين صندلي پارچه اي نازك ومشبك آن براي ازبين بردن اثرات منفي ويلچرهاي فعلي طراحي شده است.
 

ويلچرباقابليت بالارفتن صندلي

 بطوركلي وقتي حركت ويلچر خيلي روان باشد، نه تنها وضعيت با ثبات وامني رابراي يك فردويلچري فراهم نمي آورد ، بلكه باعث عدم دسترسي فرد به اشياء روي قفسه ها وجاهاي ديگرمي گردد. نيكولاس بون هوم ميوآ (Nicolas) براي حل اين مشكل ويلچري با قابليت بالارفتن صندلي طراحي نموده است. چرخهاي عقب اين ويلچر بزرگترهستند ومحورهاي آن به گونه اي طراحي شده كه به افراد داراي توانائي حركتي كم كمك مي كند تا بتوانندخودرابالا برده وازسطح زمين جدا كنند. با اين نوع ويلچرفردقادراست به اشيائي كه دربلندي قراردارند، دسترسي پيداكند.

 

ويلچركشوئي Combed معمولا"حركت ازتختخواب به ويلچروبالعكس براي افرادناتوان كاري مشكل بوده وآنها راازنظرجسمي به چالش كشانده وآنان را مجبورمي كند تابراي رفع نيازهاي اساسي خودبه ديگران وابسته باشند. اما براي يافتن راه حل اين مشكل ، پاتريك دكر(Patrick Decker ) واحدي چندكاره به نام “Combed” اختراع كرده كه درموقع نياز، مي توان قسمت كشوئي آن را اززيرقالب U شكل تخت بيرون كشيد تا بدون اتلاف وقت وزحمت زياد به شكل ويلچردرآيد.

 

 

ويلچرهاي با ساختارفوم

 

 


اين ويلچركه دراصل براي توليد درسطح ملي طراحي شده ، وسيله اي است قابل حمل وچرخدار كه به افرادناتوان اجازه مي دهد كه خيلي راحت وسريع وبدون نياز به تلاش زياد ، بتوانند حتي برروي زمينها ي ناهموارحركت كنند وطوري طراحي شده كه مي توان آن را به صورت دستي وبرقي حركت داد . اين ويلچرها از فوم ساخته شده اند كه علاوه برسبك بودن قيمت پائيني نيزدارند.

 

ويلچر با چرخهاي بدون پره

 

 اين ويلچرها باالهام ازدوچرخه ها وموتورسيكلتهاي بدون پره ساخته شده اند. ويلچربدون پره توسط جاناتان اوكوننر ( Jonathan O’Conner) طراحي شده كه فرد هنگام استفاده ازآن ازنظرجسمي به تلاش چنداني نيازندارد و براي افراد ناتوان جوان وفعال درنظرگرفته شده است . صندلي اين ويلچرداراي بافت پارچه اي مشبكي است كه برروي قالبي سبك وازجنس الياف كربن نصب شده است.

ويلچرقابل تنظيم

 كتي كارلسون Katie Carlson)) فارغ التحصيل رشته طراحي صنعتي دانشگاه ايالت اوهايو (Ohio ) يك ويلچر قابل تنظيم براي كودكان بين گروه سني 3 تا 10 ساله كه ازنظرجسمي در معرض خطرسقوط قراردارند ، طراحي كرده است . قالب ويلچر بين 10 تا 18 اينچ متغيراست. پهناي موردنظربراي قالب ويلچربوسيله سه ميله قابل برداشت وبا طولهاي مختلف تغييرمي يابد كه باعث حفظ استحكام قالب نيزمي شود . همچنين داراي يك جاپائي است كه براي ثابت نگه داشتن پاهاي كاربران گوناگون قابليت تا شدن دارد .

 

ويلچر All mountain


 

 


اين ويلچر توسط يك آرژانتيني به نام فرانسيسكو لوپين طراحي شده و با داشتن يك اهرم دستي كمكي يك ويلچركاري محسوب مي شود وتركيبي از ويلچرهاي معمولي با ويلچرهاي ورزشي مي باشد وازنظراستحكام بسيارقابل اطمينان است . اين ويلچربراي افرادي طراحي شده كه مهارتهاي حركتي آنان دراندامهاي تحتاني كاهش يافته ومجهزبه يك سيستم تعليق است كه متناسب با وزن تنظيم مي شود و همچنين يك تنظيم كننده براي تنظيم ميزان تحدب چرخهاي جلوداشته و يك كمربند ايمني قابل تنظيم نيزدارد.

 

ويلچربرقي Urban

 

 


اين ويلچركه طراح آن بن تروپ (Ben Thorpe ) انگليسي تبار است تمام برقي بوده و قابليت بالابري دارد بطوري كه طي يك مكانيسم بالارونده ، فرداستفاده كننده براي بهبود دسترسي خود دروضعيت عمودي قرارمي گيرد ، ازاين رو او مي تواند درزندگي روزمره خود به صورت چهره به چهره با مردم صحبت كند. ويلچر Urban طبق اعلام طراحش ، روي چرخهاي بدون پره حركت مي كند و بمنظوركاهش مقاومت چرخ داراي يك سيستم حمل توپي محكم است كه نه فقط ظاهري شيك به آن داده ، بلكه باعث افزايش كارآئي آن شده است.

 

ويلچرتانكي (تانك چير)

 


تانك چير، ويلچرجالبي است كه با لاستيكهاي بادي مختلف ، چرخهاي بزرگتر، موتورقوي تروجت اسكي بسيارقوي قابليت حركت دربرف رادارد و به نظرمي رسد با چرخهايي كه دارد براي سواري درشرايط مختلف قابل استفاده است.

ويلچرگراندد ،روبز، بنك ( Granddad Robs Bank Wheelchair)

 

 گرانددها داراي لاستيكهاي بزرگ وقوي بوده و چارچوبي قوي دارند. يكي ازكاربران آن با سني حدود 65 تا 70 ساله چنين مي گويد : من مي توانم با اين ويلچر برقي درسواحل بگردم وازدست خيلي ها فراركنم.


****

 

 

منبع : مقاله "ويلچرهاي جديدي كه مي توانند اميد را درزندگي افرادنخاعي زنده كنند  " ترجمه : مهندس  عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي - آذر 1389  برگرفته از سايت http://www.thedesignblog.org


 

 

 

 

   

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar

 

 

 

مرکز ضايعات نخاعی جانبازان

 مهرماه  هزار سيصد و هشتاد و چهار

info@isaarsci.ir

Copyright © 2005  Isaarsci  Website . All rights reserved