بالابرسقفي جذاب

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 اين وسيله بصورتي زيبا وايمن طراحي شده و برروي قسمت خيلي كوچكي ازسقف قابل نصب است . به گفته فروشندگان آن ، اين بالابررا مي توان برروي هرنوع سقفي نصب نمود. موتوربالابر درداخل يك محفظه تعبيه شده كه قابليت جدا شدن و پايين آوردن دارد. اين محفظه مي تواند بصورت عمودي نيز نصب شود . مي توان بدون نيازبه خارج كردن موتورازمحفظه ، آن راازيك اتاق به اتاق ديگر جابجا نماييد .
مواقعي كه فرد ديگر به بالابر نياز نداشته باشد ، مي توان به راحتي قطعات آن را جدا نموده و در محلي مناسب نگهداري كرد. قسمتهاي كوچك به جاي مانده روي سقف رانيز مي توان به راحتي پوشش داد.به نظراستفاده كنندگان ظاهراين وسيله بسيارمناسب واز كاربا آن هم راضي بوده اند . در موقع ورود به اتاق ، قسمت پايه بالابر به چشم نمي آيد. درصورتي كه براي روشنايي سقف مشكلي ايجاد نكند ، مي توان آن را دقيقا" چسبيده به سقف نصب نمود . جدا كردن وپايين آوردن قسمت موتورخيلي آسان است و مي توان ازآن در هرجايي استفاده كرد. افراد مي توانند طوري برنامه ريزي كنندكه ازآن درخانه هاي تابستاني خود هم استفاده نمايند. براي اينكار فقط بايد موتوربالابرراهمراه خود جابجا كنند.

محل هاي آماده شده براي نصب بالابرسقفي

 


 

****
منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان "   بالابرسقفي جذاب   "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز  ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : بهمن ماه 1389  -برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 

Powered by WebGozar