يك چراغ قوه كوچك براي افراد ناتوان

 

 

   
   

www.isaarsci.ir

   

 

 

 

 

 




دردسترس بودن يك چراغ قوه كوچك به همراهان شخصي كمك مي كند تا درشب بدون هيچ مشكلي كارهاي افراد ناتوان را انجام دهند.


استفاده ازيك حلقه كليد كه به يك چراغ قوه كوچك متصل است ، درمواقعي كه فردناتوان درشب نياز به كمك دارد ، مي تواند توسط همراهان آنان مورد استفاده قرار گيرد. برخي افراد ناتوان درشب بي نهايت به نورحساس هستند.
 

****

منبع  :مطالب كوتاه آسيب نخاعي با عنوان "  يك چراغ قوه كوچك براي افراد ناتوان     "  ترجمه : مهندس عباس كاشي -انتشار مركز ضايعات نخاعي- www.isaarsci.ir- انتشار : ارديبهشت 1390-برگرفته از سايت http://www.spinalistips.se 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

براي اطلاع از به روز رساني سايت  مشترك  شويد

 
 





Powered by WebGozar